Pitchmiddag over onderwijs

Op de pitchmiddagen van MACADEMICS krijgt ‘ongehoorde’ wetenschap met maatschappelijke waarde een podium. Pitchers krijgen tien minuten tijd om hun betoog te houden. Daarna is er ruimte voor vragen, debat en een netwerkborrel. De pitchmiddag van 1 november heeft als thema onderwijs.

Teksten in schoolboeken kunnen beter
Hoe schrijf je een begrijpelijke studietekst? Dat is niet alleen een vraag voor tekstschrijvers, maar ook voor taalonderzoekers. Zij kunnen een grote bijdrage leveren aan de tekstkwaliteit van onderwijsmateriaal. Maar ze staan vaak langs de zijlijn.
Taalonderzoekster Gerdineke van Silfhout (Universiteit Utrecht) heeft empirisch onderzocht of veelgebruikte schrijfadviezen, zoals ‘gebruik korte zinnen’, ‘vermijd samengestelde zinnen’ en ‘schrijf levendig’, leerlingen werkelijk helpen. Daarnaast deed ze onderzoek naar enkele veelgebruikte trucs, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van personages die de lesstof beleven, ondergaan of vertellen. En ze toetste het idee dat VMBO’ers profiteren van een tekst waarbij elke korte zin op een nieuwe regel staat.
Wat blijkt? Deze aannames zijn niet te onderbouwen. Sterker nog, haar onderzoek haalt veel van die gevestigde ideeën onderuit. Gerdineke van Silfhout staat te popelen om een brug te slaan tussen de wetenschap en de tekstschrijverij, en haar inzichten te delen met mensen `uit het veld`.

Cijfers geven werkt niet
Evaluatie is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Maar hoe doe je dat als docent? Leerlingen die een toets terugkrijgen, kijken alleen naar het cijfer en niet naar wat ze de volgende keer beter kunnen doen. Deze praktijk – die elke leraar zal herkennen – overtuigde hoogleraar onderwijskunde Dylan Wiliam ervan dat het anders moet. Want cijfers geven helpt niet. Je kunt beter op andere manieren feedback feedback geven op een toets. ‘Formatieve evaluatie’ heet deze methode.
René Kneyber is docent en past de principes van formatieve evaluatie toe. ‘De adviezen van Dylan Wiliam opvolgen was niet minder dan een revolutie in mijn klaslokaal’. Tijdens zijn pitch legt hij uit hoe je als leraar continu kunt controleren of je leerlingen het doel van een les hebben begrepen, of je les geland is en welke informatie ze nog nodig hebben om het einddoel te bereiken.

Schooluitval is te voorkomen
Ruim een kwart van alle leerlingen in het MBO verlaat school zonder diploma. Dat is een groot maatschappelijk probleem omdat deze voortijdige schoolverlaters daardoor niet over een startkwalificatie beschikken, het opleidingsniveau dat minimaal noodzakelijk wordt geacht om goed te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Jongeren zonder startkwalificatie hebben twee keer zoveel kans op werkloosheid en blijven vaker hangen in slecht betaalde en laaggekwalificeerde banen.
Onderwijskundige Louise Elffers (Universiteit Maastricht) deed onderzoek naar voortijdige schoolverlaters in het MBO. Tijdens de pitchmiddag vertelt ze hoe je met praktische oplossingen jongeren beter kunt ondersteunen om schooluitval te voorkomen.

Kom ook en help deze pitchers hun kennis te verspreiden en hun plannen handen en voeten te geven: discussieer, netwerk en borrel mee! De middag wordt georganiseerd door MACADEMICS i.s.m. Felix Meritis en het Vfonds. Presentatie: Pieter van der Wielen.

Vrijdag 1 november 16.30-18:15 uur, Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
Toegang is gratis, maar wel graag vooraf aanmelden via info@macademics.nl.
Het is helaas niet meer mogelijk om u op te geven voor de pitchmiddag. De zaal zit vol.

Wil jij ook pitchen?
Ben jij een wetenschapper met een maatschappelijke boodschap? Of met een slim plan voor verbetering van bestaande praktijken? En wil je jouw idee pitchen voor een publiek van mogelijke financiers, sympathisanten, beleidsmakers of potentiële samenwerkingspartners? Of wil je jouw pleidooi het publieke debat in slingeren? Mail ons dan op info@macademics.nl. Vertel ons wat de samenleving zou moeten weten. Wij helpen je het te vertellen.