Pitchmiddag over internationale rechtvaardigheid

In de Vredesweek pitchen wetenschappers over hun onderzoek naar de rechten van vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Op het programma:

Waar moeten oorlogsslachtoffers hun recht halen?
Oorlogsslachtoffers hebben recht op rechtsherstel en compensatie. Maar in praktijk weten ze de weg naar de rechter vaak niet te vinden. Criminoloog Frederiek de Vlaming wil hen laten zien dat ze geen strafrechtelijke procedure tegen de daders hoeven af te wachten, maar dat ze zelf het heft in handen kunnen nemen. Ze besloot daarom de kennis van onderzoekers en advocaten te bundelen en een stichting op te richten: the Nuhanovic Foundation.

Meer verblijfszekerheid, betere integratie
Met het huidige asielbeleid wordt het vluchtelingenverdrag van Genève niet volledig nageleefd. Dat verdrag geeft vluchtelingen recht op bescherming, en daar is een kans op maatschappelijke integratie nadrukkelijk onderdeel van. Sinds er alleen tijdelijke verblijfsvergunningen worden toegekend wordt de maatschappelijke integratie van vluchtelingen ernstig belemmerd. Dat blijkt uit onderzoek van socioloog Linda Bakker (Sociaal Cultureel Planbureau / Erasmus Universiteit), die onderzoek doet naar de integratie van vluchtelingen in Nederland.

Kom ook en help deze pitchers hun kennis te verspreiden en hun plannen handen en voeten te geven: discussieer, netwerk en borrel mee! De middag wordt georganiseerd door MACADEMICS i.s.m. Felix Meritis en het Vfonds. Presentatie: Pieter van der Wielen.

Vrijdag 20 september 16.30-18:15 uur, Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
Toegang is gratis, maar wel graag vooraf aanmelden via info@macademics.nl.

Wil jij ook pitchen?
Ben jij een wetenschapper met een maatschappelijke boodschap? Of met een slim plan voor verbetering van bestaande praktijken? En wil je jouw idee pitchen voor een publiek van mogelijke financiers, sympathisanten, beleidsmakers, of potentiële samenwerkingspartners? Of wil je jouw pleidooi het publieke debat in slingeren? Mail ons dan op info@macademics.nl. Vertel ons wat de maatschappij zou moeten weten. Wij helpen je het te vertellen.