Meer verblijfszekerheid, betere integratie

Met het huidige asielbeleid wordt het vluchtelingenverdrag van Genève niet volledig nageleefd. Dat verdrag geeft vluchtelingen recht op bescherming, en daar is een kans op maatschappelijke integratie nadrukkelijk onderdeel van. Sinds er alleen tijdelijke verblijfsvergunningen worden toegekend wordt de maatschappelijke integratie van vluchtelingen ernstig belemmerd. Dat blijkt uit onderzoek van socioloog Linda Bakker (Sociaal Cultureel Planbureau / Erasmus Universiteit), die onderzoek doet naar de integratie van vluchtelingen in Nederland.

Luister naar de pitch van Linda Bakker: