Schooluitval is te voorkomen

Ruim een kwart van alle leerlingen in het MBO verlaat school zonder diploma. Dat is een groot maatschappelijk probleem omdat deze voortijdige schoolverlaters daardoor niet over een startkwalificatie beschikken, het opleidingsniveau dat minimaal noodzakelijk wordt geacht om goed te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Jongeren zonder startkwalificatie hebben twee keer zoveel kans op werkloosheid en blijven vaker hangen in slecht betaalde en laaggekwalificeerde banen.

Onderwijskundige Louise Elffers (Universiteit Maastricht) deed onderzoek naar voortijdige schoolverlaters in het MBO. Tijdens de pitchmiddag vertelt ze hoe je met praktische oplossingen jongeren beter kunt ondersteunen om schooluitval te voorkomen.

Luister naar de pitch van Louise Elffers: