Teksten in schoolboeken kunnen beter

Taalonderzoekster Gerdineke van Silfhout (Universiteit Utrecht) heeft empirisch onderzocht of veelgebruikte schrijfadviezen, zoals ‘gebruik korte zinnen’, ‘vermijd samengestelde zinnen’ en ‘schrijf levendig’, leerlingen werkelijk helpen. Daarnaast deed ze onderzoek naar enkele veelgebruikte trucs, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van personages die de lesstof beleven, ondergaan of vertellen. En ze toetste het idee dat VMBO’ers profiteren van een tekst waarbij elke korte zin op een nieuwe regel staat. Wat blijkt? Deze aannames zijn niet te onderbouwen. Sterker nog, haar onderzoek haalt veel van die gevestigde ideeën onderuit.

Luister naar de pitch van Gerdineke van Silfhout: