Waarom een streng illegalenbeleid nauwelijks effect heeft

Ondanks veel onderzoek dat het tegendeel bewijst, blijft de Nederlandse overheid vasthouden aan het idee dat een streng ‘illegalenbeleid’ waaronder de strafbaarstelling van illegaal verblijf een afschrikwekkende werking zou hebben op vluchtelingen. René van Swaaningen, hoogleraar internationale en comparatieve criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, betoogt dat dat dreiging met gevangenisstraf het merendeel van de mensen niet tegenhoudt wetten te overtreden. Want wie niets te verliezen heeft is minder angstig voor detentie.

Luister naar de pitch van René van Swaaningen: