Over MACADEMICS

MACADEMICS is een podium voor ongehoorde wetenschap.
Wetenschappelijke kennis kan de wereld veranderen, maar vaak blijft die kennis binnen academische muren. En omgekeerd dringen interessante onderzoeksvragen uit de samenleving maar zelden tot de universiteiten door. Die muur tussen wetenschap en maatschappij benadeelt iedereen: de wetenschap loopt waardevolle input mis, en de samenleving als geheel mist een kans op maatschappelijke verandering.

MACADEMICS slaat een brug tussen wetenschap en maatschappij, door wetenschappers en maatschappelijke belanghebbenden met elkaar in gesprek te brengen. Zo helpen we wetenschappers hun kennis over de academische muren heen te lanceren. We zorgen dat die kennis bij de juiste mensen terechtkomt, en dat zij op hun beurt de wetenschappers van commentaar voorzien. Zo bevorderen we uitwisseling en discussie, en zorgen we dat wetenschap niet in een bureaula eindigt.

MACADEMICS doet meer dan alleen wetenschappelijke kennis zichtbaar maken. We zorgen vooral dat die kennis op de juiste plek terecht komt: bij diegenen die die kennis praktisch kunnen inzetten. Zodat de wetenschap een maatschappelijke waarde krijgt die groter is dan alleen maar geldverdienen.

HOE DOEN WE DAT DAN?

We zorgen dat kennis handen en voeten krijgt.
We organiseren pitch- en netwerkbijeenkomsten en we faciliteren online discussies.
We helpen onderzoekers om een korte, informatieve en heldere presentatie te maken, en dito teksten te schrijven. We denken mee over wat er nodig is om die uitwisseling concreet vervolg te geven en maken dat vervolg zichtbaar door media-aandacht te genereren.

We zorgen dat wetenschappers gehoord worden.
We helpen onderoekers zich te mengen in het publieke debat. We zetten een mediastrategie voor hen uit en bieden hulp bij het schrijven van teksten en het voorbereiden van interviews.

We dragen bij aan de discussie over de rol van de wetenschap in de maatschappij.
Samenwerkend met wetenschappers die maatschappelijk verschil proberen te maken vergaren we inzichten in de verhouding tussen wetenschap en maatschappij. Die delen we, deels op op ons blog, deels door met zoveel mogelijk spelers te praten. We geloven dat juist journalisten een belangrijke rol kunnen spelen in dit debat, door abstracte discussies concreet te maken, en verschillende domeinen – wetenschap, ‘de praktijk’, de media, civil society - met elkaar te verbinden.

MACADEMICS is een initiatief van wetenschapsjournalisten Marieke Drost, Corlijn de Groot, Jurjen Simmelink en Steijn van Schie.